27 januari 2018

Provinciaal inpassingsplan (PIP) van de baan

De provincie heeft ingestemd met het besluit van de gemeenteraad dat Staphorst het initiatief houdt voor de plaatsing van extra windmolens. Dat is goed nieuws! Initiatiefnemers kunnen tot en met 22 april 2018 plannen indienen. Vooraf worden initiatiefnemers verzocht deel te nemen aan een pré toetsing. Om geïnteresseerde partijen te informeren over de procedure, organiseert de gemeente een informatieavond op donderdag 8 februari om 19.30 uur in de patio van het gemeentehuis.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 12 december en 9 januari ging het om een voorstel voor bestuursafspraken met de provincie om de regie bij de gemeente Staphorst te houden.

Namens het CDA heeft Henk Courtz hierover het volgende gezegd:

Windmolens, op verjaardagen en feestjes een geliefd onderwerp. Maar wat willen en vooral kunnen we nog. De toenemende uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. Het is een wereldwijd probleem waar alle overheidslagen afspraken over maken. De provincie Overijssel wil extra windmolens op Staphorster grondgebied en inmiddels is duidelijk dat die er komen, maar door bestuursafspraken met de provincie te maken, houden we nog wel invloed op de wijze waarop en de locatie.

De Meppeler Courant kopt met ‘wieken wentelen niet boven bomen’.  In een andere email lezen we dat we als gemeente een verzoek moeten indienen om over te gaan tot wijziging van de geldende omgevingsvisie, alle problemen zijn hiermee opgelost en er kunnen zomaar windmolens in de Staatsbossen geplaatst worden…

Het Rijk,  de provincie, ze verbieden molens in Staphorster Staatsbossen maar willen wel in onze duurzame gemeente opnieuw 12 MW aan windenergie opwekken. Omdat Staphorst de schatten niet in de bodem maar in de lucht heeft zitten. Draaien hier de windmolens harder dan in een andere gemeente? Onzin natuurlijk, we worden nu voor het blok gezet en dat steekt.

Als het dan toch moet willen we zelf bepalen waar ze komen, op de plek waar we ze het liefst zouden zien mag het niet. Het lijkt soms net of er achter de schermen een tweede agenda mee loopt. Maar goed om de regie in eigen handen te houden gaan we hier als CDA in mee met het voorstel van het college om afspraken te maken met de provincie, We weten dat er in onze gemeente ook al initiatieven lopen om op een coöperatieve wijze windmolens te plaatsen. Een enthousiaste groep ondernemers en burgers is bezig met een stichting die 100% coöperatief willen benaderen. Om te komen met een mooi plan, voor en door Staphorsters, realistisch en breed gedragen. Of 100% haalbaar is, zullen we zien. De beginfase kent een hoog risico voor een initiatief. De gemeente moet daarom de lat niet te hoog leggen, maar initiatieven een kans geven. Over de plek kunnen we nog even nadenken, en wie weet, wentelen de wieken over een aantal jaren wel boven de Staphorster Staatsbossen.

Henk Courtz

https://www.staphorst.nl/inwoners/actuele-berichten_42822/item/provincie-geeft-staphorst-de-ruimte-voor-realisatie-12-mw-windenergie_156847.html

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Staphorst/14c09e4c-a7b5-46a2-b01f-aac675ec1553

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.