18 februari 2018

PvdA verwijt CDA te weinig aandacht voor sport. Geen feitenkennis bij PvdA!

De PvdA verwijt het CDA (en CU) de afgelopen jaren onvoldoende aandacht voor sport gehad te hebben. PvdA: ken je feiten!

Quote van PvdA facebook bericht:

Sjonge, jongen, vier jaar lang onderdeel uitgemaakt van de Staphorster Coalitie en weinig gedaan voor sport en bewegen op zondag en nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dit opeens gaan gebruiken om stemmen te winnen? Onbegrijpelijk en erg doorzichtig Staphorster CU en CDA.

Willen we inderdaad iets veranderen dan hoop ik toch echt dat de burgers dit trucje doorzien en kijken welke partijen zich daadwerkelijk zich er al jaren voor inzetten dat iedereen zich op de zondag zo kan bewegen als éénieder dat zelf wil en kan verantwoorden.

Reactie van Jacob Spiker:

Beste collega’s van de PvdA, het is prima om kritiek te leveren op ons, om wat we de afgelopen jaren gedaan hebben of niet gedaan hebben. Maar kom dan wel met feiten! Als er één partij is die zich ingezet heeft voor de sport dan waren wij het wel. Dat hoeven we niet van de daken te schreeuwen en dat doen we meestal ook niet. Om voorstellen er door te krijgen, hebben we ook andere partijen nodig en zijn blij dat ook de PvdA ons vaak heeft gesteund wanneer we met een voorstel kwamen. We hebben echter geen moties of initiatief voorstellen van PvdA gezien. Dan is het zeer onterecht en bezijden de waarheid dat juist de PvdA ons de les wil lezen waar het gaat om onze inzet voor de sport.

Enkele voorbeelden: motie van het CDA om subsidie mogelijk te maken voor niet bij een nationale bond aangesloten gymverenigingen (IJhorst en Staphorst), motie van het CDA om de huur voor sportverenigingen laag te houden. Verzoek van CDA en overgenomen door het college om te inventariseren of voetbalveld van IJhorst, net als Staphorst en Rouveen ook een opknapbeurt moet en kan krijgen. Op initiatief van CDA open wifi in de sporthal t.b.v. sportverenigingen. Het CDA heeft zich vol ingezet voor de nieuwe accommodatie in Rouveen en voor de voetbalvereniging Staphorst hebben we ons jaren ingezet. Ook initiatieven genomen in de periode dat de voetbal met de gemeente in discussie was over materialen. Dat er toen niet uitgekomen is wat wij en jullie wensten, lag aan andere partijen, niet aan het CDA. Verder is er volop geïnvesteerd in het zwembad en sportzalen. Sport en bewegen is opnieuw een speerpunt voor het CDA. Waar in de sportnota nu staat: sober en doelmatig, mag het wel wat minder sober. Daar moeten we samen voor knokken.

Kortom, het is prima om kritiek te geven, maar PvdA, zorg wel dat je de feiten kent!

 

Jacob Spiker/CDA

https://www.facebook.com/PartijvandeArbeidStaphorst/posts/2471423516416536

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.