14 maart 2019

Stem Staphorst in de Staten!

In het begin van mijn politieke loopbaan heb ik wel eens gedacht: schaf de provincies maar af en breng de taken onder bij gemeenten of het rijk. Daar ben ik inmiddels wel op terug gekomen. Het rijk staat bij het uitvoeren van taken vaak te ver van de burger af. Echter wanneer het rijk taken overdraagt naar gemeenten, dan tuigen die gemeenten meteen allerlei, soms grootschalige, samenwerkingsverbanden op. Die regioverbanden zijn niet democratisch gekozen en de invloed van kleine gemeenten binnen die verbanden is gering. Daarom vind ik dat taken die gemeenten niet zelfstandig kunnen uitvoeren, ondergebracht moeten worden bij de provincies. Uiteraard moeten gemeenten pragmatisch samenwerken, maar geen instanties optuigen waarvan de democratische legitimiteit ver te zoeken is.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het CDA in Overijssel heeft ervoor gekozen een kandidatenlijst samen te stellen met kandidaten uit alle regio's. We vinden het belangrijk dat er een verbinding is tussen lokale, provinciale en landelijke politiek. Dat vertegenwoordigers uit alle regio's elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Ik ervaar hoe belangrijk het is dat er korte lijnen zijn, dat ik niet hoef te zoeken of wachten op een afspraak. Lokaal met de provincie, maar ook met onze Kamerleden als Pieter Omtzigt en Agnes Mulder uit onze regio.

Daarom heb ik me beschikbaar gesteld voor de komende verkiezingen en sta ik op de dertiende plek van de kandidatenlijst van CDA Overijssel. Het is belangrijk om lokale vraagstukken ook in de provincie voor het voetlicht te brengen.

Jacob Spiker, CDA nummer 13

 

Klik hier voor het CDA Contact met meer informatie over de verkiezingen en fractienieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.