09 oktober 2020

Terugblik op afgelopen dagen

Afgelopen zaterdagavond hebben we een statement naar buiten gebracht dat we het onverstandig vonden dat de HHK in Staphorst diensten zou organiseren met 600 bezoekers. Dit vanwege de onrust die hierover was. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en dan is het goed even terug te blikken, te reflecteren op wat er gaande was en is. We hebben verschillende reacties ontvangen op onze verklaring, van zeer positief tot zeer negatief. Er zijn reacties die onze verklaring als de oorzaak van de commotie en persaandacht zien. Mensen die ons zien als de aanstichter van het feit dat Staphorst negatief in de media is gekomen. Laten we voorop stellen dat ons doel juist niet polariserend is, maar verbindend. Verbinding tussen christenen onderling, verbinding tussen Staphorsters onderling. Daarom hieronder een tijdlijn als toelichting.

Het is belangrijk om naar de volgorde te kijken. Na de persconferentie van Rutte werd de regionale aanpak min of meer overboord gegooid. De teneur was vooral minder groepsbijeenkomsten, het aantal contacten verminderen.

  1. De commotie is begonnen met een groot artikel in de Stentor wat vervolgens op zaterdagmiddag door de Telegraaf is overgenomen. Ook hadden landelijke TV nieuwsrubrieken op dat moment het voornemen geuit om zondag in Staphorst opnames te maken. Staphorst werd op social media kanalen als trending aangemerkt.
  2. We hebben via diplomatie op de achtergrond getracht om deze negatieve berichtgeving over Staphorst te stoppen en om via de juiste route om afschaling van het aantal bezoekers te vragen. Helaas bleek een gezamenlijk gesprek van burgemeester met fractievoorzitters met de HHK, zoals dat in maart heeft plaatsgevonden, nu niet mogelijk.
  3. Daarna hebben we een statement naar buiten gebracht. Niet met de bedoeling om tegen de kerk in te gaan, maar wel als laatste mogelijkheid om te proberen (nu publiekelijk) toch de afschaling van het aantal bezoekers voor elkaar te krijgen. Om zo te voorkomen dat alle media zondag in Staphorst zouden staan.

Wij waren en zijn er wel van overtuigd dat de kerk de eigen maatregelen goed op orde heeft, daar bestond geen twijfel over. Ook wettelijk was er geen reden om in te grijpen, omdat de grondwet zegt de geloofsbijeenkomsten niet verboden mogen worden. Een groot goed en hopelijk blijft dat zo. Maar wij vonden dat de kerk wel de verantwoorlijkheid had moeten nemen het aantal personen naar beneden bij te stellen. Enerzijds omdat andere instellingen wel te maken hebben met een maximaal aantal bezoekers en er verontwaardiging en onbegrip was dat deze restricties niet voor de kerk gelden. Anderzijds omdat er ook mensen zijn die bezorgd zijn vanwege corona en angst hebben de volgende dag met de kerkbezoekers te moeten werken of op een andere wijze te ontmoeten. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat andere kerken uit eigen beweging gezegd hebben om bijv. niet meer te zingen, of dat in kleiner verband te doen. Ook die kerken worden nu ‘gestraft’ door de maatregelen die maandag direct zijn genomen door de overheid.

Het was ons niet te doen om een punt tegen de HHK als kerk te maken, maar om de rol en verantwoordelijkheid die ze, in onze ogen, in de samenleving heeft.

Hadden we met de kennis van nu, een andere aanpak moeten kiezen? We vinden dat in geval van onrust zoals zich dat vorige week ontwikkelde, we er goed aan doen ons uit te spreken. Inwoners hebben het recht te weten wat wij vinden én we vinden het belangrijk dat we niet alleen achter gesloten deuren ons werk doen, maar juist ook laten zien wat we doen en waar we voor staan.
We hopen hiermee ook nog dat extra stukje duidelijkheid en openheid gegeven te hebben.

We zien ook berichten voorbij komen over doodsbedreigingen aan kerkbestuurders. Dat is zeer verwerpelijk en moeten we met kracht afwijzen!

De CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.