28 april 2020

Vragen over testcapaciteit Corona

Tijdens de raad van dinsdag 28 april heeft het CDA vragen gesteld over de beschikbaarheid van testen en het voldoende beschikbaar zijn van testcapaciteit op Corona. Zeker met het oog op het deels weer open gaan van de scholen op 11 mei. Onderstaand de vragen die Genevive Compagner namens de CDA fractie heeft gesteld:

Het Outbreak management team heeft als voorwaarden voor het versoepelen van de maatregelen mbt het coronavirus vijf voorwaarden gesteld op 7 april. Twee van die voorwaarden zijn: 

  1. De beschikbaarheid van voldoende testcapaciteit en 
  2. De beschikbaarheid van capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.

Ook internationale organisaties, zoals de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en de OESO benadrukken deze voorwaarden bij elke gelegenheid. 

Op 11 mei gaan de basisscholen open met halve klasse tegelijk. Dat is een behoorlijke versoepeling die voor ouders en kinderen enige ruimte geeft in deze voor ons allen beperkende tijd. Hopelijk zal ook een deel van de economie weer op gang kunnen komen en houden we het coronavirus onder controle om de zorg aan te blijven kunnen.

De Tweede Kamer heeft middels de unaniem aangenomen motie-Heerma (25295, nr. 282) gevraagd om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid bij de GGD’s (zie bijlage).

Andere landen zoals Canada en Duitsland hebben grootschalig vrijwilligers geworven om dit Bron-en Contactonderzoek te doen. En Duitsland heeft de ambitie om per week ook 4,5 miljoen mensen te kunnen testen. 

We hebben de volgende urgente vragen voor u over de GGD-regio IJsselland 

  1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze GGD regio op dit moment en op 11 mei aanstaande? Is dit voldoende om grootschalig te testen als zich in de stad, dorp, in een wijk of rond een school of een fabriek zich een uitbraak voordoet?
  2. Heeft de GGD mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron-en contactonderzoek? Hoeveel mensen zijn geworven en zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij sportclubs, buurthuizen en scholen en in allochtone gemeenschappen, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen? 
  3. Is er op 11 mei naar verwachting voldoende capaciteit om elk verdacht Coronageval te testen en bij elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen?
  4. Heeft de GGD voldoende capaciteit en financiële middelen om dit te doen?

Wij verzoeken u – gezien de urgentie gericht op 11 mei – deze vragen binnen een week te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.