Bert Krale

Schaduwfractielid

Video boodschap

 

Bert Krale (45) uit Punthorst is bekend in de regio. Twintig jaar lang was hij dj in allerlei gelegenheden, niet in de laatste plaats bij Kisteman in Staphorst. Tot diep in de nacht plaatjes draaien, ze een elkaar praten en geintjes verkopen, het was zijn lust en zijn leven. Ruim vijf jaar jaar geleden stopte Bert met draaien.

De afgelopen vier jaar heeft Bert zich ingezet voor Staphorst als wethouder namens het CDA en is ook voor de komende periode kandidaat wethouder.

Bert:

Ik wil werken aan een Staphorst waar de gemeenschap de ruimte krijgt om haar (toekomst)dromen zo veel mogelijk waar te maken.  Zo benutten we de kracht die de Staphorster gemeenschap in zich heeft optimaal. De gemeente moet het mogelijk maken, maar de gemeenschap moet het zelf doen.’

Ik erger me vreselijk aan mensen die alleen maar klagen dat “het beter moet” of “allemaal heel slecht geregeld is” zonder dat ze ook maar iets doen om er zelf iets aan te veranderen. Het is zo ontzettend inspirerend en leuk om er zelf de schouders onder te zetten. En de wereld dat zijn niet anderen, dat zijn we allemaal samen. Vandaar dat ik besloten heb om enige jaren van mijn leven beschikbaar te zijn om te werken voor de gemeenschap van Staphorst.

In mijn eerste periode als wethouder werd ik het meest gelukkig van die momenten waarop we als gemeente samen met inwoners ergens de schouders onder zetten. Dat was altijd een succes. Denk aan het ontwerp van Staphorst-Noord, de aanpak van de voetbalvelden, het zwembad, de activiteitenzone in Rouveen of de realisatie van glasvezel. De inwoners van onze gemeente hebben zoveel kracht en kennis in zich die moeten we benutten. Dat is een veel betere methode dan met belastinggeld dingen laten organiseren door de gemeente.

Ik werd ook erg blij van de twee infoavonden voor burgers over "hoe werkt de gemeente". Dat is een beetje mijn initiatief in het college en prachtig door de burgemeester opgepakt. Mooi om aan onze inwoners uit te leggen hoe politiek en besturen werkt.

De komende vier jaar hoop ik de gemeenschap van Staphorst weer te mogen dienen als wethouder. Als er het vertrouwen is dat ik wat zinnigs kan toevoegen op die positie dan doe ik dat graag. Maar mocht dat niet gebeuren dan ga ik als ondernemer weer verder met allemaal mooie projecten. Wethouder zijn is voor mij geen doel op zich. Zodra ik het gevoel krijg dat ik niet meer voldoende kan toevoegen aan de gemeenschap van Staphorst zal ik me sowieso beraden over mijn toekomst. Als een ander meer kan bijdragen aan een mooier Staphorst op die positie dan maak ik snel plaats.

Bert staat nummer 5 op de CDA-kandidatenlijst in Staphorst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.