Afval

Afgelopen jaren zijn we naar een andere manier van afval inzamelen gegaan. De wijzigingen tot nu toe zijn positief verlopen. De volgende stappen moeten we weloverwogen en gefaseerd uitvoeren. De doelstelling moet zijn om het restafval te verminderen. Dat kan, maar dan moet eerst een oplossing aangereikt worden voor de melk- en sappakken, waardoor de hoeveelheid restafval daadwerkelijk veel kleiner wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.