Duurzaamheid

Het is een feit dat op termijn fossiele brandstoffen, maar ook delfstoffen, schaars zullen worden of zelfs op zullen raken. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden op een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen en op zorgvuldig hergebruik van grondstoffen. Het is daarnaast een economische wetmatigheid dat schaarse goederen zeer duur worden. Als we niet in actie komen, zullen onze slecht geïsoleerde woningen - waaronder de grote hoeveelheid monumentale panden - onbewoonbaar worden door sterk gestegen energiekosten. Dat betekent dat bewoners in financiële problemen kunnen komen.

 

Het CDA wil die problemen voorkomen door te focussen op maatregelen die direct ten goede komen aan onze inwoners. De prioriteit ligt bij het besparen van energie. Want als we niet fors besparen, zal het erg moeilijk zijn om geheel over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast levert besparen ook verreweg het meeste financiële rendement op. Het CDA vindt dat we als gemeente de discussie aan moeten gaan met de overheden die het moeilijk maken om onze monumenten te verduurzamen. Hedendaagse materiaalmogelijkheden zorgen ervoor dat de uitstraling van monumenten nauwelijks wordt aangetast. En ook al zou het iets minder mooi of authentiek zijn, dat is altijd nog beter dan een onbetaalbare energierekening.
Naast besparen wil het CDA als goede tweede maatregel het zelf opwekken van energie met technieken als zonnecollectoren of zonnepanelen bevorderen.

 

Omdat windenergie overlast en financieel nadeel veroorzaakt bij omwonenden, waardoor draagvlak ontbreekt en omdat het wordt betaald met belastinggeld, stelt het CDA zich terughoudend op met betrekking tot windenergie. Slechts als er een modus gevonden wordt waarbij omwonenden netjes worden gecompenseerd en de opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap, zou het de goedkeuring van het CDA kunnen krijgen. Dan nog rijst de vraag of verlies van woongenot wel met geld te compenseren is. Daarom moeten we streven naar een locatie waar de overlast zo beperkt mogelijk blijft.

 

Kortom, we moeten nadenken over onze energievoorziening nu en in de toekomst. Het CDA wil maatregelen die de Staphorster bevolking helpt om haar leven toekomstbestendig in te richten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.