Cultuur, recreatie en toerisme

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving en wij zijn trots op onze Staphorster cultuur. Deze cultuur maakt onze gemeente uniek en daarom aantrekkelijk om te wonen, maar ook voor toeristen om te bezoeken. Toerisme en recreatie zijn zowel economisch van belang als voor het uitdragen van de Staphorster cultuur. Veel voorzieningen voor recreatie en toerisme zijn ook een aanwinst voor de inwoners, hier snijdt het mes aan twee kanten. We vinden het belangrijk dat we als gemeente een uitnodigende en gastvrije indruk maken. Er moet meer aandacht komen voor de ‘aankleding’ van de gemeente. Belangrijk is niet alleen dat het goed leven is in onze gemeente, maar dat er ook genoeg te beleven is. Het mooie agrarische landschap een de natuur bieden veel om van te genieten en zijn geschikt voor veel verschillende vormen van recreatie en toerisme. We willen van Staphorst geen toeristische attractie maken waar binnen- en buitenlandse toeristen voor een weekend naar toekomen, maar wel voldoende gelegenheid bieden voor een verblijf van een dag. Daarvoor moet Staphorst meer op de kaart gezet worden via een centraal portaal en voldoende gepromoot worden. Gemeente, detailhandel, horeca en recreatieondernemers moeten meer samenwerken.

 • Het CDA wil een ambtenaar vrijmaken voor recreatie en toerisme die partijen bij elkaar brengt en actief participeert. Deze ‘city marketeer’ moet zorgen dat recreatie en toerisme naar een hoger plan worden getild.
 • Fiets- en wandelroutes moeten goed ontsloten worden en goed vindbaar zijn.
 • Er moeten voldoende en goede recreatieve voorzieningen komen zoals bankjes en picknickplekken.
 • In en rond woonwijken moeten voldoende paden blijven en komen voor recreatieve en sportieve beleving.
 • De Museumsteeg is geschikt om verder te ontwikkelen met als doel de cultuurhistorie van Staphorst te behouden. Daartoe willen we beschikbare panden ontwikkelen als uitbreiding van museum- of andere activiteiten. Dat kan een mix zijn van cultuurhistorie en commerciële activiteiten.
 • De uitstraling van ons centrum en de toegang tot ons dorp verdienen meer aandacht. Wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk centrum.
 • De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. Te denken valt aan een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.
 • De Zwarte Dennen met de bosvijver is een mooi recreatiegebied waar meer mee gedaan kan worden. De ‘city marketeer’ moet samen met Staatsbosbeheer actief op zoek naar mogelijkheden om dit recreatiegebied verder te ontwikkelen. Het is een centrale plek in de  Staphorster bossen, waar veel wordt gewandeld, gefietst en gerecreëerd. Hier moet ruimte komen voor een horecavoorziening voor koffie, lunch enz.
 • In samenwerking met het bedrijfsleven op enkele strategische locaties een fietsdeelsysteem met laadpalen opzetten. Groepen toeristen kunnen dan laagdrempelig (elektrische)fietsen huren en zich daarmee verplaatsen in de omgeving.
 • De gemeente moet soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten. Voor terugkerende evenementen kunnen doorlopende vergunningen afgegeven worden, zodat niet ieder jaar hoge leges verschuldigd zijn.
 • Er wordt veel georganiseerd in de gemeente en dat moeten we waarderen en stimuleren. Locaties als het marktterrein in Staphorst en de evenementenlocaties in IJhorst en Rouveen willen we bestemmen als evenemententerrein of deze bestemming toevoegen aan de bestaande bestemming (dubbele bestemming toepassen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.