Sport

Het CDA wil dat sportbeleid geënt is op de doelen die we met sport willen bereiken. Sport draagt in grote mate bij aan gezondheid, sociale ontwikkeling en sociale ontmoeting. Daarnaast dient sportbeleid meer integraal te worden opgezet met andere beleidsterreinen om elkaar op die manier te versterken. Het is nodig om het sportbeleid in Staphorst hierop aan te passen.

Wij zien een grote meerwaarde in een krachtig netwerk van sportverenigingen en sportbestuurders in de gemeente Staphorst. Het delen van kennis en ervaringen tussen verenigingen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder verbeteren van het sportaanbod in Staphorst. De gemeente dient een dergelijk netwerk te faciliteren en zo mogelijk te inspireren. Dit netwerk kan ook een krachtig instrument zijn om de gemeente te ondersteunen bij het maken van beleidsmatige keuzes op sportgebied.

Bewegen is erg belangrijk als ontspanning en draagt bij aan een gezond leven. Daarnaast brengt sport mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor elkaar.

Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waardoor inwoners minder in verenigingsverband, maar meer individueel gaan sporten. Wij willen daar bij de inrichting van de openbare ruimte rekening mee houden en ruimte bieden om te wandelen, fietsen, hardlopen enz.

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bij aan het voorkomen van overgewicht.

  • Nieuw sportbeleid opstellen waarbij de basis ligt in de bijdrage van sport aan gezondheid, sociale ontmoetingen en sociale vaardigheden.
  • Aanjagen en faciliteren van een netwerk van sportverenigingen, vrijwilligers e.d. Dit netwerk als bron van beleidsondersteuning en reflectie benutten door de gemeente.
  • De gemeente onderkent de grote bijdrage van vrijwilligers bij de realisatie en het onderhoud van sportvoorzieningen en moet deze voldoende faciliteren.
  • De gemeente faciliteert sportvoorzieningen wanneer ze voldoende bijdragen aan de sociale- en gezondheidsdoelen.
  • Een kunstgrasveld in de drie dorpen in de gemeente Staphorst, zodat ook in perioden met ongunstige weersomstandigheden gesport kan worden. 
  • Strategische keuzes dienen eraan bij te dragen dat op lange termijn sportvoorzieningen zo veel mogelijk geconcentreerd (kunnen) worden. Hiertoe kan in de omgeving van de Tippe ruimte gecreëerd worden.
  • Inrichten van meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Bijvoorbeeld door in de nabijheid van de skatebaan ook andere sportvoorzieningen te plaatsen.
  • Voldoende bankjes plaatsen voor ontmoeting, recreatie of gewoon om uit te rusten.
  • Sport en bewegingsonderwijs is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. Inzetten van gekwalificeerde docenten en/of combinatiefunctionarissen is belangrijk.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.