Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. In het bijzonder gaat het dan om het tegengaan van criminaliteit die grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar kleinere overtredingen, zoals overlast en vandalisme, moeten ook worden aangepakt. De rol van de wijkagent is hierin cruciaal. Alleen in een veilige omgeving kunnen mensen zich ontplooien en onbelemmerd deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

  • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving en daardoor ook een actieve rol in het vergroten van de veiligheid. Dit kan men invullen door deel te nemen aan Burgernet, buurt WhatsApps en elkaar aan te spreken op (kleine) misstanden.
  • Inwoners, politie, gemeente en dorps- en wijkraden gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurt.
  • De inwoners en dorps-en wijkraden worden actief geïnformeerd over preventieve maatregelen en zij denken en werken mee aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Voorbeelden zijn een buurtschouw en informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven zoals buurt WhatsApps. Dergelijke initiatieven hebben een signalerings- en meldingsfunctie voor overlast en verdachte situaties. 
  • Wij zien handhaving primair als taak van de politie. Van BOA’s wordt zo beperkt mogelijk gebruik gemaakt. Kleine overtredingen zoals asociaal gedrag en verkeersoverlast moeten worden aangepakt door de politie.
  • Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. Zij moeten hun tijd primair besteden aan de wijken boven regionale zaken. Binnen de veiligheidsregio moet de gemeente zich hier sterk voor maken.
  • Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.
  • Inzetten van (beperkt) cameratoezicht bij uitvalswegen draagt bij tot de opsporing van daders. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken voor onder andere mobiel cameratoezicht, inzet van camera’s voor bepaalde hotspots of voor speciale plekken tijdens de jaarwisseling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.