Samenwerken

Samenwerken met andere gemeentes moet geen doel op zichzelf zijn. Groter levert niet altijd voordeel op. Wanneer samenwerking bewezen voordeel oplevert, moeten we praktisch met deze samenwerking omgaan. Gemeenten en burgers hebben geen belang bij een lappendeken van samenwerkingsverbanden op diverse gebieden. Daarom worden er bij voorkeur met dezelfde partners samengewerkt. Hierbij kijken we naar partners die een logische economische en culturele band met Staphorst hebben. Een gemeente waarbij dit het geval is, is Meppel.

Door schaalvergroting ontstaan verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst), Veiligheidsregio, GGD en brandweer. Wij vinden dat wanneer de gemeente taken niet alleen kan uitvoeren, deze bij voorkeur door de provincie uitgevoerd moeten worden. In plaats van allerlei nieuwe regionale samenwerkingsverbanden op te richten, kan dit beter bij een bestaand orgaan als de provincie ondergebracht worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.