Veiligheid voor alles

We worden helaas met regelmaat opgeschrikt door overvallen en woninginbraken. Dit heeft tot gevolg dat mensen zich niet meer veilig voelen op straat en in hun eigen huis. Wij vinden het daarom heel belangrijk om mensen dit veilige gevoel terug te geven. En dat kan alleen door een forse afname van de overvallen en inbraken. We kunnen en moeten we speerpunten voor de gemeente Staphorst inbrengen bij de politie. Doordat we als gemeente zijn aangesloten bij Veiligheidsregio IJsselland, waar de politie onder valt, kunnen we als gemeente hier niet meer rechtstreeks op sturen. Maar met de middelen die de gemeente wel ter beschikking staan, willen wij ons volledig inzetten.

Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van bewoners door het oprichten van whatsapp-groepen per buurt die elkaar waarschuwen bij onraad en camerabewaking in het centrum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.