Verkiezingen PS19

Stem Staphorst in de Staten!

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het CDA in Overijssel heeft ervoor gekozen een kandidatenlijst samen te stellen met kandidaten uit alle regio's. We vinden het belangrijk dat er een verbinding is tussen lokale, provinciale en landelijke politiek. Dat vertegenwoordigers uit alle regio's elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Daarom heeft Jacob Spiker zich kandidaat gesteld voor de komende verkiezingen. Om de lokale vraagstukken ook in de provincie voor het voetlicht te brengen. Belangrijke lokale onderwerpen waar de provincie invloed op heeft zijn:

 • Of er voldoende woningen gebouwd mogen worden
 • Of bedrijventerreinen mogen uitbreiden
 • Openbaar vervoer, houden we buslijnen in stand en kunnen die verbeterd worden

Taken van een provincie

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij bedrijventerreinen willen vestigen.

Provincie voert landelijk en eigen beleid uit

Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur.

Taken provincie

De provincie:

 • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
 • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
 • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
 • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
 • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
 • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
 • zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
 • houdt toezicht op de waterschappen;
 • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

 

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst CDA Overijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.