08 februari 2017

CDA blij met plan voor binnenstad Steenwijk

Tijdens de politieke markt van 7 februari werd onder meer gesproken over het investeringsprogramma voor de binnenstad van Steenwijk. Dit stuk, wat CDA wethouder Wim Brus aan de raad heeft aangeboden, werd namens de fractie van het CDA besproken door Jan Vredenburg:

 

U vraagt ons om de in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost van 2.2 mljoen, inzake de uitvoeringsagenda van de binnenstad vrij te geven, de reservepositie is ruim toereikend.

Dit alles zal plaatsvinden in een periode verspreid over de komende 4 jaren.

Het is een concreet uitvoeringsprogramma voor de korte en langere termijn, waarbij u niet alleen gelden besteed aan de markt, maar meer aan o.a de dynamisering van Park Rams Woerthe, onderhoud van gemeentelijke panden en de Stadstuin, de zogenaamde locatie Holleboom.

Wij zijn tevreden met het aanstellen van een, door ons reeds voorgestelde onafhankelijke centrummanager die de belangrijke schakel wordt tussen ondernemers en gemeente.

Gelukkig dat de verslechterde relatie met vestingstad inmiddels is verbetert, en dat u gezamenlijk met de vereniging,bewoners centrum Steenwijk en Vestingstad  de centrum ontwikkelingen oppakt, wij hebben vertrouwen in deze constructieve samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.