30 mei 2017

Zoek alternatieven voor zonneparken

Het CDA blijft kritisch op de keuzes die het college maakt voor duurzame energie. Jan Vredenburg verwoordde dit op 16 mei als volgt: 

 

Het CDA vraagt zich wel af heeft u cijfers of kunt u die ons doen toekomen betreffende welk percentage duurzaam er reeds gerealiseerd is.

Het CDA verwelkomt lokale initiatieven voor duurzame energie ook het voorstel van B&W om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling via co-creatie van onderaf te realiseren. Voorwaarde voor het CDA is wel dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energie rekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.We blijven bij wat we al eerder aangegeven hebben, we zijn blij dat het college ook inziet dat er geen draagvlak is voor zonneparken bij de Woldmeenthe en Steenwijkerwold. Er zijn zo als ik al eerder aangaf volgens het CDA genoeg effectievere alternatieven, zoals inkopen in windparken op zee en kleinere windmolens.Betreffende de aanleg van de zonnepanelen op het gemeentehuis zien we dat u het CDA advies opgevolgd heeft en contact hebt gezocht met de architect en met een aangepast plan komt, dat lijkt ons de enige goede oplossing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.