10 mei 2019

CDA geen voorstander van grootschalige zonneparken

Aanstaande dinsdag 14 mei zal in de politieke markt worden gediscussieerd over het plan van het college om maximaal 125 hectare landbouwgrond op te offeren voor zonnevelden.

Projectontwikkelaars profiteren van de subsidie en de omgeving zit met de schade.

Als CDA fractie zijn wij vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak daartoe. Tot dusver zijn de klimaatplannen nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd, is er nog geen klimaatakkoord in de Provinciale Staten van Overijssel en wordt er in onze gemeente over windenergie pas in het najaar verder gesproken. Als er al landbouwgrond nodig is, dan maken wij graag een integrale afweging, tussen zonne- en windenergie.

Als CDA zijn wij van mening dat er nog voldoende ruimte is voor zonnepanelen op gebouwen en dat wat ons betreft dat eerst ten volle moet worden benut alvorens landbouwgrond hiervoor te gebruiken.

In de Provinciale Staten maken wij ons sterk om de “asbest eraf en zonnepanelen erop” regeling weer nieuw leven in te blazen. Door deze subsidieregeling was het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen op daken te plaatsen terwijl tegelijkertijd een asbest sanering werd gerealiseerd. Een win win situatie voor de inwoners en het prachtige Overijssels Landschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.