15 januari 2018

CDA Steenwijkerland Presenteert Verkiezingsprogramma

Het CDA heeft haar verkiezingsprogramma met de titel “Voor een sterke gemeenschap” gepresenteerd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na gesprekken met inwoners, ondernemers, (wijk) verenigingen, leden en plaatselijke belangen heeft de partij een programma opgesteld. Aan de hand van vijf thema’s, Samenleving, Circulaire Economie en Duurzaamheid, Ruimte met Toekomst, Sociaal Domein en Cultuur van de Samenleving wil het CDA laten zien waar het in Steenwijkerland voor staat. Het programma is vastgesteld door de leden en wordt gedragen door een enthousiaste groep mensen op de kandidatenlijst.

“Een programma om trots op te zijn”, aldus lijsttrekker Jan Vredenburg. “Steenwijkerland is een prachtige gemeente en dat moet het ook blijven. Om te wonen, maar ook om te werken, te ondernemen en te recreëren. Dat moeten we ook meer naar buiten uitstralen. Daarom zeggen wij ook in ons programma dat we als gemeente de komende jaren moeten groeien. Dat zorgt er voor dat de leefbaarheid in de gemeente goed blijft.” 

Eén van de belangrijkste thema’s van de afgelopen vier jaar, het sociaal domein, komt uitgebreid terug in het programma. “Er zijn al veel goede dingen gedaan de afgelopen periode op dit gebied, maar het CDA ziet op een aantal punten nog ruimte voor verbetering”, aldus Vredenburg. Zo wil het CDA dat wet- en regelgeving meer gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, namelijk ten dienste van de mens, wil het CDA een brede aanpak van eenzaamheid en moeten ouderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen, waarbij ontmoeten de sleutel is tot meedoen in de gemeenschap. Dit gevoel van saamhorigheid willen wij ook stimuleren door aandacht te hebben voor kunst en cultuur. De diverse evenementen en het gevarieerde verenigingsleven dragen hier aan bij en geven onze gemeente een eigen identiteit. 

Naast deze onderwerpen staat ons programma ook uitgebreid stil bij ruimte, economie en duurzaamheid. Het CDA wil dat de gemeente voorop gaat lopen in het circulair denken. Een goed economisch klimaat kan er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Het CDA wil het sociaal ondernemerschap stimuleren en bijdragen aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Familiebedrijven en MKB-bedrijven zijn de motoren waar de samenleving op draait. Het CDA wil dat het bedrijfsleven – zowel MKB als grotere bedrijven – optimaal wordt gefaciliteerd in de ontwikkeling van de ondernemers.

“Wij denken dat veel mensen zich in ons programma kunnen herkennen”, aldus Vredenburg, “en gaan daar de komende tijd graag met mensen uit gemeente over in gesprek”. Het programma en andere informatie zijn te vinden op onze website en Facebookpagina. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.