22 december 2017

CDA vraagt naar stand van zaken blijverslening

Het CDA in Steenwijkerland wil weten hoe ver het college met de blijverslening is.

De blijverslening maakt het mogelijk dat mensen, met name ouderen, tegen gunstige voorwaarden aanpassingen aan hun woning kunnen financieren waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Met de blijverslening kan er een stukje maatwerk geleverd aan de inwoners van Steenwijkerland. 

Femedith Kersjes van het CDA ligt toe: “We hebben het college middels een motie gevraagd de mogelijkheden naar een blijverslening te onderzoeken. Bij of voor de behandeling van de begroting op 7 november zou het college met een voorstel moeten komen dat uitkomst kan bieden bij het ondersteunen van inwoners om hun woning zelf levensloopbestendig te maken.”

“De wethouder reageerde bij het indienen op 4 juli enthousiast op de motie. ‘Het college wil heel graag de mogelijkheid voor een blijverslening onderzoeken’ werd ons verteld. Op 7 november, tijdens de begrotingsbehandeling, hebben we gevraagd naar de stand van zaken, het college gaf toen aan daar schriftelijk op terug te zullen komen.”

Inmiddels is het jaar bijna om en hebben wij nog niets gehoord. Daarom stelt het CDA de vragen aan het college waarom er nog steeds geen bericht is over de blijverslening en wil het CDA graag weten op welke termijn het college dit wel verwacht te kunnen doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.