22 december 2018

CDA wil geen grootschalig zonnepark Willemsoord

De fractie van het CDA Steenwijkerland heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het plan om een grootschalig zonnepark van ongeveer dertig hectare bij Willemsoord te ontwikkelen. Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen voor het gebied rond Willemsoord. Ook wil zij weten of het college ook van mening is dat eerst gezocht moet worden naar ruimte op de daken van gebouwen voordat in schaars agrarisch land zonnepanelen worden geplaatst.

Daarbij vindt de fractie het belangrijk dat omwonenden van het zonnepark kunnen participeren in het project. Dus geen grootschalige parken maar vanuit breed gedragen plaatselijke energiecoöperaties plannen voor zonne-energie ontwikkelen. Het zijn immers de omwonenden die gedurende vijftien jaar of meer hun uitzicht veranderd zien terwijl het grote geld naar de energiebedrijven verdwijnt.

Jan Vredenburg, fractievoorzitter van het CDA, licht de vragen toe: “Wij zijn voor zonne-energie, maar niet op een grootschalige manier. Dat past ook niet bij het kleinschalige landschap van Willemsoord. Dat gebied staat ook nog eens op de lijst om als UNESCO-werelderfgoed te worden aangewezen en de plannen voor een grootschalig zonnepark kunnen gevolgen hebben voor deze aanwijzing.”

De fractie pleit voor een zogenaamde ‘zonneladder’ vergelijkbaar met de ladder voor duurzame verstedelijking die bij andere ruimtelijke plannen wordt toegepast. Tot er door de gemeenteraad een beleid voor zonneparken is vastgesteld vraagt zij het college geen omgevingsvergunningen te verlenen zonder een principeakkoord van de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.