31 januari 2022

CDA wil Gemeentelijk isolatieprogramma voor verduurzaming woningen

Namens de CDA-fractie Steenwijkerland heeft Clazinus Netjes aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over het isoleren van woningen als onderdeel van de Transitievisie Warmte. De gemeente kan en moet een belangrijke rol spelen bij de stimulering van het isoleren van woningen, vindt het CDA. Slecht geïsoleerde woningen,  huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening moeten daarbij als eerste aan de beurt komen.

 

Eerder kwam het CDA op landelijk niveau samen met de ChristenUnie en Groenlinks met het voorstel voor een Nationaal Isolatieprogramma om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer te maken. Inmiddels heeft het Rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak. Het CDA roept de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma.

 

CDA-woordvoerder Clazinus Netjes: “Het CDA wil een klimaataanpak die iedereen kan begrijpen en kan meemaken, de mens centraal stelt. Wij zien daarbij ook een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Door maatwerk te leveren via directe contacten met de inwoners is de gemeente in staat om veel meer huishoudens te bereiken dan via een landelijke aanpak. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft de ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.