CDA Regiotour Noord-Brabant
22 november 2018

CDA wil lagere OZB voor verenigingen in Steenwijkerland

Het CDA in Steenwijkerland heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of het college bereid is de onroerendezaakbelasting te verlagen voor sportverenigingen en muziekverenigingen.

Aanleiding is het amendement dat in de Tweede Kamer is aangenomen en dat gemeenten de vrijheid biedt om voor sportaccommodaties, dorpshuis en andere sociaal belang behartigende instellingen, een lager belastingtarief te hanteren.

“Gemeenten krijgen hiervoor zelf de ruimte om een afweging te maken”, ligt fractievoorzitter Jan Vredenburg toe. “Gemeenten zijn daarbij vrij om aanvullende voorwaarden te stellen voor toepassing van het tarief voor woningen, zoals dat het moet gaan om sportaccommodaties voor niet-commerciële sportclubs, of dat het moet gaan om algemeen nut beogende instellingen, anders dan de gemeente zelf.”

Het gaat om een lager tarief voor bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen en scouting. Binnen een sector mag echter geen onderscheid worden gemaakt. De gemeente kan ook van de nu geboden gelegenheid gebruik maken als een dorps- of buurthuis is gevestigd in een multifunctioneel centrum of een multifunctionele accommodatie. “Dit zijn allemaal verenigingen die van belang zijn voor de sociale cohesie in Steenwijkerland”, aldus Vredenburg. “Wij vinden het onrechtvaardig dat die meer betalen dan een huishouden in de gemeente en we hopen dan ook dat het college met een voorstel gaat komen om dit aan te passen.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.