27 juni 2019

CDA zet N351 bij Kuinre op politieke agenda

Op verzoek van CDA raadslid Gerrit Vinke staat de provinciale weg, de N351 bij Kuinre op de agenda van de politieke markt. De wens van een grote meerderheid van de bewoners van Kuinre om deze weg vanaf de rotonde tot aan de afslag Noord (bij het kerkhof) een 50 km zone te maken, is tot op heden niet gehonoreerd.Zowel de gemeente Steenwijkerland, als de Provincie Overijssel houden vooralsnog aan het standpunt vast, dat de N351 een 80 km weg is en moet blijven. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners, welke klagen over levensgevaarlijke situaties en de vele aanrijdingen met huisdieren.Dat de weg tot gevaarlijke situaties leidt, daarin verschillen de meningen niet, maar het verschil zit in de aanpak. Terwijl de inwoners kiezen voor verkeer remmende maatregelen, wil met name de Provincie Overijssel de weg verbreden, en de middelste afslag laten vervallen, zodat de weg voldoet aan de eisen van een 80 km weg. Hiervoor moeten dan de tientallen oude essen langs de kant van de weg worden gekapt, en moeten vrachtauto’s of verhuiswagens voortaan over het kleine brugje in het centrum en door de engte aan het begin. Hetgeen totaal onmogelijk is volgens de inwoners.Op respectievelijk 17 april en 2 mei zijn hierover procedurele vragen gesteld aan het college. De vragen die werden gesteld, gingen er met name over of er wel naar de inwoners was geluisterd en of die mening het college bekend was. De vragen lieten echter in het midden of het college de gerechtvaardigde eisen van de inwoners voor een veilige leefomgeving nu wel of niet steunde. Op deze laatste vraag wil het CDA tijdens de politieke markt van 27 augustus aanstaande graag antwoord hebben. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de mening van de overige politieke partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.