10 juli 2019

CDA ziet weinig perspectief in perspectiefnota

Tijdens de perspectiefnota liet fractievoorzitter een kritisch geluid horen over de plannen van het college:

 

Voorzitter,
 
Toen deze coalitie met haar programma naar buiten kwam, spraken de partijen over een droom voor Steenwijkerland.

Helaas moet ik nu constateren dat die droom is gestopt, en het nu lijkt alsof het college in slaap is gevallen.Zelden hebben wij zo’n perspectiefloze perspectiefnota gezien. De ambities van het coalitie akkoord zien we niet meer terug. 10 informatienota’s moeten we nog ontvangen deze zomer.
Okay, de tekorten uit de jeugdhulp zijn niet volledig toe te schrijven aan het optreden van dit college, maar een beetje kapitein kan ook zeilen met wind tegen….. laveren heet dat.
Wat wij nu zien is op zijn minst stilstand, maar eigenlijk constateren wij alleen maar achteruitgang.
Terwijl onze gemeente snakt naar progressie en perspectief. Er wordt gepraat, gepraat en nog eens gepraat, maar van een daadkrachtige visie of daadkracht is geen sprake.

Als voorbeeld wil ik de vaarverordening noemen, jaren praten en praten maar inmiddels vallen de praatgroepen uit elkaar en ontstaan er zelfs georganiseerde groepjes boze burgers.
Voorzitter met alleen maar bootjes tellen komen we er niet. We weten allang dat er teveel en te grote boten zijn op bepaalde momenten.

Voorzitter Het CDA denkt dat het tijd is voor actie, ga handhaven en voorkom verdere escalatie.

Perspectief willen wij u wel geven, we vragen om perspectief

Voor de Ondernemers ( die teleurgesteld zijn in de afhandeling van het college inzake de mobiliteitsvisie ik heb er persoonlijk veel moeite voor gedaan om de voorzitter van de Bcs de kar te laten trekken en dat heeft hij heel goed gedaan in samenwerking met het ondernemersplatform en er veel kennis en tijd ingestoken, maar de ondernemers geven in de ingezonden brief aan er geen tijd meer te willen insteken omdat u het onvoldoende oppakt. Jammer en teleurstellend. )


Voor de Duurzaamheid
Voor jeugdzorg Gelooft het college in de transformatie,kennen we onze aanbieders en weten we wat we vergoeden? Doe wat nodig is om een kind weer gewoon kind te laten zijn.

Woningbouw in de kernen,  zorg voor woningbouw in de kernen, jongeren willen graag wonen in hun oude kern met familie en kennissen en een goede sportvereniging Neem b.v. Vollenhove dat is een groeikern, maar de kavels zijn op en ook het bedrijventerrein is daar bijna vol, doe er wat aan college en ook aan de andere kernen o.a de oud ijsselham kernen laat ze niet dood bloeden.
U heeft vorig jaar actie beloofd maar we zien te weinig, de groei is groter dan u aanbod.

Steenwijkerdiep. Ook hier zien we geen beweging, zet de focus op het diep ipv het mislukte naïeve sprookje van de hypermarkt en neem de regie oa over de voormalige locatie van de Gouden Engel.

Igsd noordwestgroep. Misschien moet u het igsd kantoor (werkplein) eens echt laten taxeren door een bedrijfsmakelaar.

De hypermarkt het sprookje is uit, weer is er niets gebeurt en de deadline de termijn om te beginnen met de bouw is afgelopen. Stop met deze sprookjes vertellende ontwikkelaar, heeft u de leges al ontvangen van de bouw ?
Ziet u niet wat er gebeurt in de echte wereld alle grote ketens gaan failliet, focus op een goede binnenstad en creëer daar ruimte zodat de bevolking hier ook een eventueel zo gewenste action kan krijgen. Ga voor de verder ontwikkeling van dit bedrijven terrein zonder listige constructies die ons allen verdelen. Ik zou zeggen ga sparren met Roelofs over dit industrieterrein en stop met de mislukte Hypermarkt illusie.

De zwembaden na jaren is er eindelijk structureel geld bijgekomen en nu halveert u het alweer, maar wij zien echter dat er wat moet gebeuren met het refreshen van oa de Waterwyck.

Voorzitter in de hoofdlijnenrapportage staat alles op groen, maar er zijn geen smart omschreven doelen.


Voorzitter, zoals u gewent bent van het CDA willen we helpen op alle fronten, en willen ook onze goede relaties in de provincie en landelijk aanspreken en hulp vragen indien gewenst voor ons Steenwijkerland, wij zullen u hierin niet teleurstellen.

Voorzitter we komen met 3 moties


De motie speelvoorzieningen

(stop de bezuiniging op speelvoorzieningen, het is zo noodzakelijk en gaat maar om een relatief klein bedrag 20k, en we willen juist dat de jeugd beweegt en buiten speelt )
In de PPN is een bezuiniging opgenomen op speelvoorzieningen, onbegrijpelijk wat ons betreft.
Misschien valt er geld te besparen door economisch afgeschreven toestellen die nog veilig zijn nog niet te vervangen maar het college gaat een stap verder want in de PPN lezen we dat "doordat een deel van de toestellen niet wordt vervangen, er minder aanleiding is voor kinderen om te spelen".
Het voorstel is dus te bezuinigen op deze sociale voorzieningen waar kinderen en gezinnen gebruik van maken en daarmee wordt volgens het CDA het kind met het gemeentelijke badwater weggegooid.
Speelvoorzieningen zijn onderdeel van preventie, als we daarop gaan bezuinigen staat meer geld vanuit het Rijk voor jeugdhulp gelijk aan water naar de zee dragen.
Het CDA staat voor kind- en gezinsvriendelijke wijken, buurten en dorpen waar het voor kind en gezin goed toeven is.
Samen met de bezielde inzet van ouders, buurtbewoners en vrijwilligers kunnen gemeenten bijdragen aan een gezonde, veilige en kansrijke jeugd en opvoeding.
En daar past een bezuiniging op speelvoorzieningen uiteraard niet bij. Vandaar de volgende motie:


Motie Ombudsfunctie

(waarin we het college oproepen voor de periode van 3 jaar 2020, 2021 en 2022 40 k te begroten ten behoeve van de inzet van de ombudsfunctie sociaal domein )
Er moet nog veel gebeuren in onze gemeente om de transformatie in het sociaal domein goed vorm te geven o.a. door echt te gaan werken vanuit de omgekeerde toets en positieve gezondheid.
Sinds sept. 2018 is de ombudsfunctie in Steenwijkerland ingevuld. Voor het CDA van grote waarde, er wordt gezocht naar oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen, mensen vinden een luisterend oor en de zoektocht naar maatwerk wordt ondersteund door de ombudsvrouw.
In de PPN zijn geen bedragen opgenomen voor deze functie. Daarom dienen wij graag de volgende motie in samen met CPB, VVD en PvdA:


Motie Bespeelbaarheid Sportvelden 

Ja daar is hij weer, het CDA blijft bijten in deze zaak om de sportvelden oa bij Steenwijkerwold Vollenhove en Beltschutsloot te verbeteren onder meer om de dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden.
We roepen nu gezamenlijk met CPB Pvda Groen Links en Bgl op om nog geen besluit te nemen over de bespeelbaarheid van de sportvelden zodat we bij alle clubs kunnen kijken naar een eigen bijdrage en zelfredzaamheid.
Graag wil ik dan ook nog even meenemen dat ik vernomen heb van dhr Mulder dat de clubs Olde veste en Rood Wit willen fuseren dus dat komt goed uit in deze nieuwe situatie want dan hoeven we niet onnodig te investeren op verkeerde plekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.