13 maart 2019

College moet meer ambitie tonen

Afgelopen dinsdag sprak Gerrit Vinke namens het CDA over het collegevoorstel over laaggeletterdheid:

Blij verrast was ik toen ik collega Benny Daan 14 dagen geleden op de SLOS hoorde vertellen dat BGL voornemens was om een soort symposium over laaggeletterdheid te organiseren.

Het lijkt er dus op, dat de grootste coalitiepartij, het nu voor ons liggende meerjarenplan ook volstrekt onvoldoende vind. Je gaat immers niet de inwoners om oplossingen vragen als je denkt dat je de goede richting te pakken hebt en het beleid al volledig is uitgekristalliseerd. Inmiddels het programma van de avond kennende, moeten we met z’n allen wethouder Jongman overtuigen wat er moet gebeuren en hoe dat dan moet gebeuren.

Ik begrijp hier dan ook uit dat u het met mij eens bent, dat de ambitie van de wethouder alsmede de voorgestane werkwijze tekort schieten.

De cijfers liegen er niet om: maar liefst 13 tot 16 procent van onze bevolking kampt op de een of andere manier met laaggeletterdheid waardoor volwaardig meedoen in de maatschappij voor naar schatting 3500 tot 4300 personen bijna onmogelijk is. Uitgaande van circa 350 nieuwkomers in de laatste 3 jaar slokt deze groep een zodanig groot deel van de capaciteit op (zoals u weet 600 in 3 jaar tijd), dat wij ondanks alle mooie beloften niet toe zullen komen aan de gewenste inhaalslag onder de autochtone bevolking.

In februari 2018 heeft de VVD fractie vragen gesteld of er in Steenwijkerland onder nieuwkomers de taaltoets wordt afgenomen, en of het niet behalen van deze taaltoets ook consequenties heeft. Het spijt mij dat ik het zeggen moet, maar onze collega’s zijn hier toen met een nietszeggend antwoord afgescheept. Het zal toen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen wel als verkiezingsretoriek zijn afgedaan….

In de werkvergadering betreffende de IGSD in januari 2019, werden de volgende cijfers gepresenteerd: van de 883 personen hebben er maar liefst 8 (is minder dan 1%) het gewenste niveau gehaald, en hebben er 35 (is minder dan 4%) voldaan aan de inspanningsverplichting….. Wat een score !!!

Op mijn vraag tijdens de politieke markt of er uitkeringsconsequenties aan worden verbonden, antwoordde de wethouder, neen dit instrument is niet ingezet aangezien daar niemand voor in aanmerking kwam. Als dat waar is dan vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat wij bij de voedselbank wekelijks worden geconfronteerd met nieuwkomers die al jaren in Nederland verblijven en zich zonder hun schoolgaande kinderen niet verstaanbaar kunnen maken. Heeft de wethouder hier een passende verklaring voor?

U snapt waarschijnlijk wel dat ik de laatste zal zijn die een heksenjacht op nieuwkomers wil ontketenen, maar ook in ons land wordt het overtreden van regels en wetten met sancties en boetes bestraft, hetgeen ik vorige week nog mocht ervaren met een verkeersboete van 150 euro. Je kunt dan nog zo boos worden, maar uiteindelijk leer je er wel van. Alleen met begrip en een aai over de bol kom je er niet.

Terecht heet uw meerjarenplan laaggeletterdheid 2019-2022 dan ook: taal is het vliegwiel naar meedoen.

Het spijt mij voor de betreffende wethouders Jongman en Bijl, maar hiermee wordt weer het disfunctioneren van de IGSD aan de kaak gesteld. Dat nu ook BGL dit inziet, biedt hoop voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.