18 september 2019

College Steenwijkerland blundert bij Stadsstrand

Prachtig plan Stadsstrand Vollenhove loopt vertraging op door gemeentelijke blunder.

CDA raadslid Femedith Kersjes-Holweg heeft daarover het volgende gezegd in de commissie vergadering van de gemeenteraad:

Nadat ik vorige week gebeld werd door een, terecht, heel boze boer wiens grond zonder instemming anders bestemd zou worden in het plan Stadsstrand, heb ik gebeld met verantwoordelijk wethouder Scheringa in de hoop dat er nog een oplossing te vinden was om het nu ontstane probleem op te lossen. Ons inziens heeft de wethouder geprobeerd een oplossing te vinden maar is het niet mogelijk gebleken de gemaakte blunder nu recht te zetten. Ja, een blunder, er is niet gecontroleerd of de eigenaar van een deel van de anders te bestemmen grond akkoord ging.

Het college stelt nu voor het plan van de agenda te halen. Het behandelen van dit plan zonder goede oplossing en daarbij behorende aanpassingen aan de stukken zou wat ons betreft onverantwoord zijn. Wij gaan dus ook akkoord met het voorstel van het college het plan nu niet te behandelen.

Zonde, zonde, zonde dat de voortgang van dit mooie plan vertraging oploopt terwijl dit niet had gehoeven.

Wij wensen de initiatiefnemer heel veel wijsheid bij de verdere stappen die hij samen met belanghebbenden nog te zetten heeft. Gelukkig zijn belanghebbenden ook nog bereid om stappen te zetten. Het college wensen we heel veel wijsheid om dit soort blunders in de toekomst te voorkomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.