05 februari 2020

Geen grootschalige windparken zonder draagvlak.

Het CDA kan zich niet vinden in de grootschalige windmolenparken zoals opgenomen in de de nota "Windenergie uit Steenwijkerland".

Wij hebben met onze nationale parken een uniek sellingpoint. Daarmee zitten wij in de Champions Leaque. De balans die wordt gezocht tussen economie, leefbaarheid en ecologie wordt door de driehoek van windmolens kapot gemaakt. Daardoor degradeer je van de Champions Leaque naar de kelderdivisie. Het is eenzijdig opgesteld vanuit de optiek van duurzame energie terwijl er juist bij een onderwerp als windenergie een evenwichtige belangenafweging plaats moet vinden. De molens (drie maal zo hoog als de toren van Steenwijk) zijn waar je ze ook neerzet dominant zichtbaar vanuit elke kern van de gemeente. Landmarks zijn niet meer nodig want de windmolens bepalen het beeld.

Bovendien is er niet in samenspraak met de inwoners tot een locatie gekomen, maar is deze van achter het bureau bepaald. De verschillende Plaatselijk Belang groepen voelen zich overvallen met deze nota. Zelfs nu zijn er nog weinig mensen op de hoogte. Dit terwijl door de Raad van State aangegeven wordt dat bij windmolens met een hoogte van 230 meter er in een straal van 2,3 kilometer rond de voet van de windmolens ernstig hinder wordt ervaren.

In principe is het CDA niet tegen windenergie, zoals de kleinere molens bij boerderijen. Wel zijn we tegen grootschalige windparken zonder draagvlak. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.