19 februari 2020

Meer oog voor burgerparticipatie bij plannen voor zon- en windparken

Alweer voelen inwoners van Steenwijkerland zich overvallen met een plan voor het grootschalige opwekken van duurzame energie. Deze keer gaat het om een groot zonnepark tussen Wanneperveen en Giethoorn. Omwonenden voelen zicht verrast en vinden het geen goede locatie.

Het CDA vindt dat er bij plannen in het kader van de energietransitie meer oog moet zijn voor burgerparticipatie. CDA-Statenlid Wim Duitman stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten over welke rol de provincie daarbij kan spelen. Ook met het oog op de Regionale Energie Strategie (RES) waarmee ook in West-Overijssel het opwekken van duurzame energie via zon en wind moet worden gecoördineerd. Ook wil Duitman weten of de provincie op enigerlei wijze betrokken is bij het project vlakbij het Natura 2000-gebied De Wieden.

Het Cda-Steenwijkerland zal vragen stellen over de betrokkenheid van de gemeente bij het tot stand komen van dit plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.