07 maart 2021

Minstens 1000 nieuwe huizen in Steenwijkerland

Het CDA Steenwijkerland vindt dat er de komende 10 jaar minstens 1000 woningen in Steenwijkerland moeten bijkomen. Een kwart daarvan moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor jongeren en starters. Een goede verdeling van de inwoners over alle leeftijden is een noodzaak om als gemeenschap vitaal en economisch gezond te blijven. De woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 ging  uit van een daling van het aantal huishoudens en woningbehoefte richting 2025 (vooral in de jongere leeftijdscategorieën). Dat vindt het CDA een ongewenste ontwikkeling. En gezien het landelijk woningtekort ook niet waarschijnlijk. Het is tijd voor een nieuwe woonvisie waarin concreet wordt bepaald waar Steenwijkerland de komende jaren ruimte gaat maken voor onze inwoners van de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.