Jan Vredenburg

Fractievoorzitter

Als lijsttrekker wordt mij vaak gevraagd, waarom ik voor de politiek gekozen heb, en waarom voor het CDA. Ik leg dat graag uit:

Door de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en participatie heeft het lokaal bestuur veel meer aan belang gewonnen. Dat vraagt om vernieuwingen in aanpak. Gemeente raad en college moeten flexibel, vitaal en zichtbaar zijn.
De kiezer en de gekozene zijn in de gemeenteraad het meest dicht bij elkaar “in de buurt”.

De afgelopen 4 jaar als raadslid heb ik aan den lijve ondervonden dat ik door mijn winkel goed benaderbaar ben voor onze bewoners. Er zijn heel wat koppen koffie gedronken. De ene keer om een probleem op tafel te leggen de andere keer om ongerustheid te uiten over wat dan ook. Of om zo maar eens een praatje te maken.
 Ik probeer altijd oplossingsgericht te werk te gaan dat kan zijn door zelf in actie te komen of door te bemiddelen en de juiste mensen met elkaar te verbinden. Ik maak daarbij gebruik van mijn grote lokale netwerk en ik ken de mensen en de streek op mijn duimpje. Ook zijn vaak oplossingen mogelijk door contact te zoeken met CDA Overijssel of landelijke CDA kennis(sen).

Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie is de G1000Steenwijkerland over ons energiebeleid die nu loopt. U als inwoner bent aan zet en kunt daarin duidelijk maken wat u belangrijk vindt voor de gemeente. Eerst in grote groepen en nu zo langzamerhand in steeds kleinere groepen, om tot een goed voorstel te komen richting raad en college. Een ideale situatie die mijns inziens de komende periode vaker gebruikt gaat worden om samen deze prachtige gemeente te dienen in woord en vooral daad.

Mijn slogan is niet voor niets : de kracht van het gewoon doen. En dan ligt de ene keer het accent op GEWOON (omdat het kan en voor iedereen) en de andere keer op DOEN ( gas erop, niet ...maar poetsen)

Op onze verkiezingslijsten staan ervaren mensen uit verschillende richtingen dus met verschillende specialiteiten die het heel goed met elkaar kunnen vinden . Wij voelen ons een sterk team dat er graag de komende periode weer tegenaan gaat.

Ik hoop de komende 4 jaar samen met u en samen met mijn collega’s iets te kunnen betekenen voor Steenwijkerland.

CDA VOOR EEN STERKE GEMEENSCHAP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.