21 juni 2021

CDA Tubbergen bezoekt vrijwilligers SV Vasse

Afgelopen maandag 14 juni heeft een afvaardiging van het CDA Tubbergen een bezoek gebracht aan SV Vasse.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Tubbergen middels het MAT €100.000,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de voetbalvelden van Vasse. Bij een vorig werkbezoek waren we door het bestuur bijgepraat over hun plannen en nu werd het tijd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Er is bewust niet gekozen voor kunstgras, maar voor een nieuw en duurzaam systeem. De hele bovenlaag is hierbij eerst afgegraven, waarna er een vloeistofdichte betonietlaag is aangebracht, waarboven drainage ligt, met daarop een zorgvuldig opgebouwde grondlaag, zodat het veld straks veel bespeelbare uren zal hebben en toch uit natuurlijk gras bestaat. De neerslag wordt opgevangen en het overschot wordt onder het veld opgeslagen en kan in droge perioden weer gebruikt worden voor irrigatie, waardoor beregening niet meer nodig is.

Tevens wordt het hele terrein rondom de velden nieuw ingericht zoals het beachhandbalveld dat reeds gerealiseerd is, en de parkeervoorzieningen, waarbij ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Iedere zaterdag wordt er veel werk wordt verzet door de talrijke vrijwilligers, die hart hebben voor de voetbal maar ook voor de samenleving van Vasse. Daarnaast mogen we de vut-ploeg die iedere maandag aanwezig is ook niet vergeten. Hierdoor zijn zulke initiatieven in een klein dorp mogelijk, daarom leek het ons als CDA goed om onze waardering naar hen toe uit te spreken.

We werden vriendelijk ontvangen, en onder het genot van een kop koffie werden de details van het plan uitgelegd.

We wensen hen dan ook veel succes met de verdere werkzaamheden, en zullen de resultaten in de toekomst graag volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.