30 oktober 2019

CDA Tubbergen geeft verjonging verder vorm

Op 21 oktober is bij recreatiepark ’n Kaps de algemene ledenvergadering van het CDA Tubbergen gehouden. Op de agenda stond onder andere het vaststellen van het financieel jaaroverzicht en een aantal bestuurswisselingen. Wendy Weultjes heeft afscheid genomen van het bestuur. Haar taak als secretaris is overgenomen door Ria Paus. Verder is Remy Eidhof uit Albergen toegetreden tot het bestuur van CDA Tubbergen. Remy (26) heeft reeds twee keer op de kieslijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen en wil middels haar rol in het bestuur graag de verbindende factor zijn met jongeren. Remy: “Het is belangrijk om jongeren bij de politiek te betrekken en te weten wat er speelt binnen deze doelgroep.”

Verder heeft ook Jeroen Droste afscheid genomen als voorzitter van het bestuur. De afgelopen 5 jaar heeft Jeroen het bestuur van CDA Tubbergen op een uitstekende wijze geleid maar mede door veranderingen in zijn werk heeft hij aangegeven te willen stoppen bij het bestuur. Het bestuur heeft de algemene vergadering voorgesteld om Ramon Paalhaar uit Vasse te benoemen als nieuwe voorzitter. Daar is unaniem mee ingestemd. Ramon (33) heeft reeds een aantal jaren ervaring in het bestuur en ziet er naar uit om de rol als voorzitter van Jeroen over te nemen. Ramon: “We hebben een fantastische groep wethouders, raadsleden en bestuursleden. Ik vind het een eer om als voorzitter een bijdrage te mogen leveren aan het goede werk van het team CDA Tubbergen.”

Jeroen Droste voegt toe: “Als CDA Tubbergen zetten we hiermee de lijn door om jonge mensen kansen te bieden en een podium te geven. Eerder zagen we dat al bij Roy de Witte (32) in zijn nieuwe functie als gedeputeerde en Hilde Berning (33) die hem opvolgde als wethouder in Tubbergen. Hier mogen we trots op zijn.”

Naast bovenstaande onderwerpen waren ook Bouwien Rutten en Moniek Kleinsman aanwezig om vanuit de Provinciale Statenfractie van het CDA de actualiteiten met de Tubbergse leden te delen. Thema’s als energie, stikstof en sport gaven de nodige gespreksstof en discussie. Vanuit het college van burgemeester en wethouders zijn door Erik Volmerink en Hilde Berning de belangrijkste thema’s toegelicht. Het ging daarbij om bijvoorbeeld woningbouw voor jongeren en het sociaal domein. Interim fractievoorzitter Leo Stamsnieder gaf daaropvolgend een overzicht van de actuele onderwerpen uit de fractie en raad. Tot slot nam Roy de Witte de aanwezigen mee in zijn eerste honderd dagen als gedeputeerde.

Het CDA Tubbergen kijkt terug op een informatieve ledenvergadering waarin de verbindingen tussen lokaal en provinciaal wederom nadrukkelijk naar voren kwamen. Er zijn vele uitdagingen op gemeentelijk en provinciaal niveau waarvoor het CDA zich de komende periode volop in gaat zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.