21 april 2021

Cda Tubbergen géén commitment voor duurzaamheidsstrategie

Gisterenavond 20 april stond een raadsvergadering gepland over de nieuwste duurzaamheidsstrategie, de ‘Regionale Energiestrategie Twente 1.0’. Deze strategie is het vervolg op het Klimaatakkoord van Nederland en daarbij wordt gevraagd aan de verschillende regio’s, zoals Regio Twente, om een voorstel te doen voor de invulling van de duurzaamheidsstrategie. Aan de gemeenteraad van Tubbergen werd gevraagd ‘commitment’ uit te spreken voor de invulling hiervan. Invulling: negen grote windturbines. Het CDA Tubbergen spreekt géén commitment uit.

 

9 insprekers

Tijdens de Raadscommissie van 13 april waren er maar liefst 9 insprekers. Deze insprekers zijn inwoners uit Manderveen en buurtschap Weitemanslanden. Zij spraken allen hun bezorgdheid uit over de komst van de grote windturbines, de beperkte communicatie hierover en de gezondheidsrisico’s van grote windturbines. Signalen welke de CDA-fractie heel serieus neemt. De CDA-fracties is continu met inwoners in gesprek over de plannen. Het actief betrekken van inwoners is cruciaal bij dit soort grote onderwerpen. Aan hen kan niet voorbij worden gegaan.  

 

Zonder draagvlak geen windturbines

Samen met de inwoners regie houden en met hen de duurzaamheidsstrategie invullen. Draagvlak, communicatie en participatie zijn daarbij essentiële voorwaarden, vooral bij grote plannen zoals deze. Voorwaarden welke volgens de CDA-fractie nog ontbreken. Om die reden wordt géén commitment uitgesproken voor de genoemde duurzaamheidsstrategie. Daarvoor heeft de CDA-fractie een amendement ingediend.

 

Hoe dan wel?

De CDA-fracties heeft vijf moties ingediend. Ook heeft de CDA-fractie een motie van de PvdA-fractie gesteund. Deze moties worden meegenomen door de Regio Twente bij de invulling van de duurzaamheidsstrategie. De belangrijkste zijn:

 

- Communicatie en participatie. Weten inwoners wel wat de ‘Regionale Energietransitie Twente 1.0’ betekent en welke gevolgen deze heeft? De CDA-fractie denkt van niet. Daarom moeten inwoners hier veel beter in meegenomen worden. Samen met de inwoners invulling geven aan de duurzaamheidsstrategie. Ook moet een communicatie- en participatieplan worden vastgesteld waarin staat hoe de inwoners concreet betrokken worden bij het proces.

- Gemeentelijk energiebedrijf. De inwoners moeten kunnen profiteren van duurzaamheidsplannen. Het geld dat hiermee wordt verdiend moet terugvloeien naar de inwoners en lokale initiatieven. Dit draagt ook bij aan draagvlak.

- Uitstel Windbeleid. Voordat het Windbeleid wordt vastgesteld moet bijzondere aandacht zijn voor participatie en communicatie. Daarvoor is tijd nodig. Daarom vraagt de CDA-fractie de besluitvorming daarover uit te stellen.

- Alternatieven voor windturbines. Het plaatsen van grote windturbines heeft niet de voorkeur van de CDA-fractie. Bijvoorbeeld het stimuleren van zon op daken van grote bedrijven. Kijken of de grote windturbines langs bijvoorbeeld de A1 of bedrijventerreinen geplaatst kunnen worden in plaats van in het mooie coulisselandschap van de gemeente Tubbergen. Eerder heeft de CDA-fractie al aangevraagd voor bijvoorbeeld biogas.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.