30 april 2020

CDA Tubbergen wil OZB-compensatie voor verenigingen!

Cda Tubbergen wil dat Wethouder Bekhuis in actie komt over OZB

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben impact op ons allemaal, waaronder ook de maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Clubgebouwen moeten sluiten en wedstrijden of trainingen mogen niet doorgaan. Ook missen deze organisaties nu opbrengsten vanuit de horeca en geplande acties zoals bijvoorbeeld loten verkoop aan de deur.

Een onderscheid in belastingheffing tussen deze accommodaties en andere niet-woningen in deze werd om juridische redenen door het college ontraden. Echter, daar wilde het CDA Tubbergen het niet bij laten zitten. Om die reden is er destijds op initiatief van het CDA Tubbergen raadsbreed een motie ingediend. Met de motie kreeg het college de opdracht om samen met organisaties en verenigingen te zoeken naar opties om de lasten te verlagen. Bovendien is het college opgedragen de VNG te benaderen om binnen zes maanden een oplossing te vinden.

CDA-raadslid Leon Oosterik heeft belangrijke vragen omtrent de motie die we tijdens de raadsvergadering van 11 november 2019 hebben ingediend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.