06 juni 2020

Doel bereikt: ruimte voor horecaondernemers!

Vooruitkijken samen met de ondernemers werkt wél. Vorige week is de noodverordening door de Veiligheidsregio Twente (VRT) gepubliceerd (welke geldt vanaf 1 juni). CDA-Tubbergen is verheugd te lezen dat terrassen iets uitgebreid mogen worden. Daarnaast mogen horecaondernemers per ruimte – mits deze voorzien zijn van een toiletvoorziening en een afscheiding van andere ruimten – 30 personen ontvangen. Dit in plaats van 30 personen in de gehele horecavoorziening.

Onze fractie ontving de afgelopen tijd berichten van ondernemers die aangaven dat maximaal 30 personen voor een grote horecavoorziening onacceptabel is. Zij pleitten voor differentiatie tussen stedelijke gemeenten en ‘plattelandsgemeenten’. In steden zijn de horecagelegenheden namelijk doorgaans kleiner en in ‘plattelandsgemeenten’ hebben horecagelegenheden meerdere zalen (restaurant/café).

De CDA-fractie heeft de afgelopen periode met diverse ondernemers en verenigingen gesproken over hun (financiële) zorgen. Een van deze ondernemers was Wendy Weultjes, eigenaresse van Café-Restaurant Waaijer in Langeveen. Zij schreef vervolgens een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland en de Veiligheidsregio Twente. CDA-raadslid Jasper Oude Vrielink heeft tijdens de raadsvergadering van maandavond hierover schriftelijke vragen en een motie ingediend. Doel: samen met de ondernemers kijken naar de mogelijkheden. CDA-raadslid Thijs Oude Steenhof heeft vervolgens het college aangedrongen om hierop maatwerk te leveren in samenwerking met de VRT.

Het college heeft deze signalen meegenomen richting de VRT en hen weten te overtuigen. Dit heeft tot de bovengenoemde aanpassingen van de noodverordening geleid. Hiermee is de noodverordening niet meer strenger dan noodzakelijk. Het CDA Tubbergen is blij dat het college gestand heeft gedaan aan onze oproep en is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Lezen? Bekijk de site van de Veiligheidsregio Twente!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.