23 april 2020

Starterslening Gemeente Tubbergen wordt verhoogd

De gemeenteraad is unaniem: de starterslening wordt verhoogd van € 235.000 euro naar € 260.000 euro.

De starterslening komt uit de koker van CDA Tubbergen. De CDA-fractie is blij met deze verhoging en juicht de starterlening nog altijd toe. Raadslid Jasper Oude Vrielink zei tijdens de beraadslagingen het volgende: “Het is goed om te lezen dat de starterslening met de markt meebeweegt. Ondanks dat de huizenprijzen als gevolg van de Coronacrisis waarschijnlijk zullen dalen, vindt het CDA deze leningsverhoging legitiem. Wellicht dat de starterslening juist in deze tijd harder nodig is.”

Hier voegde het jonge raadslid (22 jaar) aan toe: “De starterslening wordt vaak geassocieerd met nieuwbouw. Toch wil hij graag benoemen dat de starterslening ook voor bestaande bouw aangevraagd kan worden.”. CDA-wethouder Erik Volmerink onderstreept de woorden en is blij met unanieme steun vanuit de gemeenteraad.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.