Het bestuur

Het bestuur wordt door de CDA-leden gekozen. Het bestuur houdt zich vooral bezig met organisatorische zaken. Zij organiseert de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen, bezoekt de vergaderingen van de gemeenteraadsfractie en is het aanspreekpunt voor andere CDA-geledingen, zoals het CDA-Overijssel of het CDA landelijk. Een belangrijke taak is voor het bestuur weggelegd bij de verkiezingen. Zij zorgt ervoor dat er diverse commissies worden ingesteld die zich bezig houden met het schrijven van het verkiezingsprogramma, het organiseren van de verkiezingscampagne en het opstellen van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen.

De fractie

De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door alle inwoners van de gemeente Tubbergen van 18 jaar en ouder. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Tubbergen bestaat uit 10 raadsleden onder voorzitterschap van Tonny Busscher uit Fleringen. Allen maken deel uit van één of meer raadscommissies. Daarnaast kent de CDA-fractie nog 6 schaduwfractieleden. Zij zijn geen raadslid maar zitten wel in een raadscommissie en wonen de fractievergaderingen ook bij.

Contactgroepen

Een aantal CDA-leden in een bepaalde kern vormen een contactgroep. Het CDA-Tubbergen kent tien contactgroepen, namelijk de negen kerkdorpen en de Protestants-christelijke groepering. De samenstelling en werkwijze varieert per contactgroep. Waar nodig bespreken zij met elkaar allerlei politieke onderwerpen die hun kern aangaan, onderhouden de contacten met de CDA-leden, benaderen mensen voor de CDA-kandidatenlijst en organiseren de verkiezingsactiviteiten in hun kern.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.