‘Doorbouwen aan onze dorpen in onze gemeente’

Bestuurlijk krachtige en zelfstandige gemeente Tubbergen, samenwerken waar nodig. 

We hebben de gemeente in bruikleen voor de volgende generatie. 

 

Speerpunten:  

Leefbaar wonen en werken 

  • Woningbouw voor jong-oud-starters-doorstromers-single-huur-koop-actief grondbeleid-innovatief-creatief-open minded-particuliere initiatieven –RvR.(transformatie inbreiding) 
  • Ontwikkel- en groei mogelijkheden MKB- industrieterrreinen-kernen-platteland. 
  • Beperkte ruimte buitengebied- zorgvuldig omgaan met landbouwgronden (voedselproductie belang, boeren volwaardige gesprekspartner)- afstemmen onze cruciale gronden tussen landbouw-natuur-cultuur-toerisme-woningen-bedrijven-duurzaamheid (windmolens –zonneparken integreren op multifuncitionele ruimtes bijv. Langs snelwegen op daken enz) 
  • Behoud van talent, vakmanschap en leeromgeving, toegankelijke toegangswegen vanuit regio. 

Waardevolle zorg voor jong en oud 

  • Laagdrempelig, toegankelijk, dienstverlening gecentreerd op één plek, één loket en aan de keukentafel. Zorg met de mens als leidraad en niet de systemen. 
  • Inclusieve gemeente, iedereen kan meedoen, je hoort erbij, mag er zijn en je kunt het. Ondersteund bij verschillende levensfases. 
  • Inclusief ‘Noaberschap’  

Vrijwilligers nodig voor leefbaarheid dorpen.  

  • Behoud onderwijs, multifunctioneel maatschappelijk vastgoed stimuleren. 
  • Ondersteunen, faciliteren en investeren voor doorontwikkeling MAT, bij werkgroepen Mijn Dorp 2030 en bij dorpsvisie, dorpsplan.   
  • Ondersteunen verenigingen zoals sport, cultuur, carnaval bij aanvragen subsidies, evenementen en vergunningen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.