Het CDA Tubbergen bestaat uit een grote groep mensen die de Tubbergse samenleving een warm hart toedragen. Mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van hun dorp, hun vereniging of hun buurt. Mensen die zich ook verbonden voelen met de uitgangspunten van het CDA. En vanuit dat gevoel en die verbondenheid zetten deze CDA-ers zich in, voor onze gemeente Tubbergen!

Het Bestuur
Het bestuur onderhoudt de contacten met het provinciale en landelijke CDA en regelt de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de algemene zaken. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de formele procedures rondom bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen.

De Fractie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft het CDA in Tubbergen 12 raadszetels behaald. Aangevuld met een commissielid, vormen zij samen de CDA-fractie. Om de taak als raadslid (of als commissielid) goed uit te kunnen voeren vindt er in de fractie overleg, voorbereiding en afstemming plaats over de besluiten die in de gemeenteraad moeten worden genomen. De fractie onderhoudt de dagelijkse contacten met burgers, ondernemers of maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.