28 juli 2017

Vragen over asbestcement houdende waterleidingen in de gemeente Twenterand

Toelichting. (melding vanuit de bewoners van de 4e Blokweg te Vroomshoop)

Met enige regelmaat is er lekkage in de waterleiding aan de 4e Blokweg te Vroomshoop. Vandaag op donderdag 27 juli 2017 opnieuw. Enkele buurtbewoners zijn wezen kijken. Wat schetst hun verbazing. Het water wordt aangeleverd via oude asbesthoudende waterleidingen. De medewerkers van Vitens geven aan dat het probleem intern binnen Vitens bekend is, echter er wordt intern niets mee gedaan. De medewerkers van Vitens gaven aan dat ze als buurtbewoners maar een handtekening actie moesten gaan houden. Wellicht dat dit tot verandering zou kunnen leiden. Verbazing alom in de buurt, de golfplaten moeten vóór 2024 van het dak, maar het water wat we dagelijks tot ons nemen wordt via asbesthoudende  buizen  aangeleverd. Deze leidingen liggen er al van vóór 1960. De buizen breken als gevolg van corrosie nu elke keer door. Nu er zo vaak breuken ontstaan is er constant corrosie in de leiding aanwezig  (zie bijgaande foto).

Graag zien de bewoners van de 4e Blokweg dat dit z.s.m. wordt opgepakt en dat er op korte termijn een veilige oplossing komt.

Als CDA Twenterand  hebben mede namens de bewoners van de 4e Blokweg te Vroomshoop de volgende vragen over asbestcement houdende waterleidingen in de gemeente Twenterand, en met name aan de 4e Blokweg te Vroomshoop.

Vraag 1.

Waarom heeft Vitens geen gestructureerd plan van aanpak  ten aanzien van het gestructureerd vervangen van asbestcement houdende leidingen?
Verzoek.

Graag zien wij dat het college er bij Vitens op aandringt dit plan van aanpak zo spoedig kenbaar te maken, met daarin opgenomen een geografische kaart van alle aanwezige asbestcement houdende waterleidingen in de gemeente Twenterand.

Vraag 2.

Op welke termijn kunnen de bewoners van de 4e Blokweg te Vroomshoop vervanging verwachten aangaande de asbesthoudende waterleidingsbuizen?

Vraag 3.

Op welke wijze gaat het college met Vitens afspraken maken over een open communicatie over de aanwezige risico’s van asbestcement houdende waterleidingen richting de inwoners van Twenterand? Om zodoende onrust en misverstanden te voorkomen bij de burger.

Vraag 4.

Wanneer gaat het college de gemeenteraad een terugkoppeling geven over de resultaten van deze gesprekken?

Vraag 5.

Hoe gaat het college Vitens er op wijzen dat zij als werkgever verplicht zijn er op toe te zien dat medewerkers van Vitens werken volgens de geldende veiligheidsregels met betrekking tot asbestverwerking?
Dit ter bescherming van de medewerkers en omwonenden bij het vervangen van asbesthoudende leidingen.


Namens het Christendemocratisch Appèl (CDA),

Bertus Wessels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.