21 juni 2017

Aanvulling op agenda ALV 26 juni

in aanvulling op de agenda voor de ALV van as. maandag 26 juni  meldt het bestuur dat zij als voordracht voor de lijsttrekker Henk Kerkdijk voordragen. Er hebben zich bij het bestuur geen andere kandidaten gemeld. De overig zittende fractieleden hebben allen aangegeven dat zij niet voor de functie van lijsttrekker in aanmerking willen komen.  Ook heeft niemand gereageerd op de oproep die door het bestuur weken geleden is gezonden aan de leden om je aan te melden als kandidaat - raadslid. 

Voor de verkiezing van lijsttrekker geldt het navolgende. 

De leden moeten een week van tevoren de agenda hebben waarin staat dat er een lijsttrekker gekozen gaat worden. 

De voordracht van het bestuur moet unaniem zijn. Dit is het geval. 

Op pagina 68 van het handboek gemeenteraadsverkiezingen staat inzake de lijsttrekker het navolgende: 

5 of meer leden kunnen tezamen een tegenkandidaat voordragen. Een voordracht van 1 of meer tegenkandidaten moet tenminste 72 uur voor aanvang van de vergadering waarin de lijsttrekker worden verkozen, schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur, ondertekend door de desbetreffende leden. 

In het geval dat er slechts 1 kandidaat is wordt de lijsttrekker bij acclamatie gekozen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.