19 juni 2019

Algemene beschouwingen CDA-fractie

Dit is de eerste echte kadernota van deze coalitie. Ondanks de mooie woorden in het

coalitieakkoord zien we daar weinig tot niets van terug. Veel incidentele zaken die via een

greep in de reserves worden bekostigd. Waar hebben we dat eerder gehoord? En een niet sluitende Kadernota aan de raad presenteren heeft in het verleden aanleiding tot veel kritiek geleid en nu kan het wel?

De door het college gekozen mogelijke opties zijn wel erg goedkoop. Met wat meer durf en creativiteit hadden we in ieder geval meer keuzemogelijkheden voorgelegd moeten krijgen.

Het gebruik van de AAR als voeding voor deze extra’s werd in het verleden nu juist bekritiseerd

als daar geen goede onderbouwing voor aanwezig was. Laten we de daarvoor gemaakte

afspraken ( de drie O’s los)? Daarnaast worden veel zaken wederom naar achteren geschoven en zijn er geen oplossingen of voorstellen voor aangedragen in deze kadernota.

Voor meer detail en de rest van onze bijdrage klik op de link bijdrage van de CDA fractie

De kadernota 2020 van Twenterand is te lezen, middels deze link

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.