26 november 2019

Als een vakantiepark je (t)huis is

Maandag 25 november was er in het tv programma Radar te zien hoe een moeder moest vechten om haar kinderen te mogen zien.

Op dit moment is er veel te doen over kinderen die geen geschikte woonruimte hebben en uithuisplaatsing. Jeugdzorg plaatst de kinderen (tijdelijk) in een pleeggezin. Eén van de eisen om de kinderen weer terug te krijgen naar de ouders is een stabiele woonomgeving. En er is haast bij: bij jonge kinderen is er na een termijn van zes maanden sprake van onthechting. De gemeente verleent geen urgentie, zodat je geen voorrang krijgt op een huurhuis.

Daarnaast heeft de kinderombudsvrouw in juni 2019 alle gemeenten in Nederland een mail gestuurd i.v.m. het rapport “Als het vakantiepark je (t)huis is, Zicht op, en zorg en zekerheid voor kinderen op vakantieparken”. Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen die langdurig op vakantieparken wonen- zeker als dit niet vrijwillig is- en grotendeels onder de radar lijken te geraken. Ook zegt zij zeer recentelijk naar een uitzending van Radar 'Kinderen hebben het recht om bij hun eigen ouders op te groeien. Dat is een heel belangrijk recht. Het mag niet op huisvesting vastzitten dat een kind ergens anders gaat wonen.' 

Het CDA heeft vernomen dat er ook in Twenterand, gezinnen met kinderen permanent op een vakantiepark wonen. Dit zijn zeer verontruste meldingen en kunnen tot zeer schrijnende situatie (gaan) lijden.

'Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermen van kinderen en de uitvoer van jeugdzorg. Ook gaan gemeenten over huisvesting en woonverordeningen. Gezinnen in één huis houden is goedkoper dan mensen op straat zetten en vervolgens opvangen. Een crisisplek kost al snel 13.000 euro en een plaatsing in een gesloten instelling kost 40.000 euro. Waarom gooi je iemand met een huurachterstand van 4800 euro op straat, terwijl de opvang van zo’n gezin al snel 60.000 euro kost?

Het CDA maakt zich hierover zorgen en heeft de volgende vragen

1)     Heeft het College er zicht op of dergelijke situaties ook in de gemeente Twenterand spelen?

2)     Zo nee, waar is dit op gebaseerd?

3)     Zo ja, hoe gaat het College dit oppakken?

4)     Wanneer er geen juist beeld is, wordt daar dan verder onderzoek naar gedaan zodat dit probleem inzichtelijk kan worden gemaakt?

5)     De Beleidsnotitie permanente bewoning van recreatiewoningen in Twenterand. Vriezenveen is van Augustus 2004. Is deze nog actueel en wordt deze als zodanig toegepast?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.