14 maart 2019

Asbestcement houdende waterleidingen in de gemeente Twentrand

Water behoort tot onze eerste levensbehoeften. Vrijwel alle woningen in Twenterand zijn aangesloten op het waternetwerk. Water uit de kraan wordt dan ook gezien als een standaard en we gaan er vanuit dat het waternetwerk van goede kwaliteit is. Toch zijn er in 2019 nog leidingen bestaande uit asbest die het water transporteren naar de woningen en bedrijfspanden. Als bekend, asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het CDA Twenterand maakt zich dan ook zorgen over de asbestleidingen in Twenterand en de gezondheid van de inwoners. Op 28/7/2017 heeft het CDA Twenterand dan ook schriftelijke vragen gesteld over regelmatige lekkages in de asbesthoudende waterleidingbuizen aan de 4e Blokweg te Vroomshoop. De betreffende waterleiding is in 2018 vervangen. In de periode vanaf juli 2017 worden ook andere inwoners van Twenterand regelmatig geconfronteerd met breuken in de asbesthoudende waterleidingbuizen in hun buurt of straat. Voorbeelden daarvan zijn de 1e Blokweg te Vroomshoop en de Schoolstraat te Vroomshoop. Deze breuken leiden iedere keer tot onrust in de betreffende buurt. Ondanks dat het college in 2017 in haar antwoord heeft aangeven dat asbestcementleidingen geen enkel gevaar vormen voor de volksgezondheid, is dit voor inwoners moeilijk te rijmen met het gegeven dat asbest golfplaten vóór 2024 van het dak moeten. Inwoners geven daarbij aan zeer verontrust te zijn, met name omdat zich diverse malen breuken in de waterleiding in dezelfde straat hebben voorgedaan. Het CDA Twenterand heeft, mede namens de verontruste inwoners van Twenterand, vragen over asbestcement houdende waterleidingenbuizen in de gemeente Twenterand. De wethouder Koster gaf desgevraagd aan dat Vitens voldoende investeert in het leidingnetwerk en zich geen gevaar voortdoet. Toch stelt het CDA Twenterand voor dat door het college afspraken worden gemaakt met Vitens. Het gaat daarbij met name over straten waar storingen in de asbestcement houdende waterleidingen zich hebben voorgedaan en over de vervanging van dit leidingnetwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.