29 april 2019

Bertus Akse niet opvolger Henk Kerkdijk

“….op welke plek kan ik de Twenterandse gemeenschap dienen……?”

Voor de CDA fractie kwam het vertrek van Henk Kerkdijk niet als een verrassing, de fractievolgers zijn voorbereid om hun plek in de fractie in te nemen. Er is besproken wie Henk het beste op zou kunnen volgen, daarbij in het oog houdend de kennis van de deelgebieden en de nevenfuncties van de fractievolgers. Akse is als eerstvolgende in de rij beoogd opvolger van Kerkdijk, maar zal deze rol toch niet gaan vervullen.
Bertus Akse heeft als voorzitter aan de wieg gestaan van Stichting Manna die in 2008 is opgericht. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die nog maar kortgeleden een vaste locatie heeft gevonden nu de gemeente Twenterand gebouw ‘De Linde’ voor langere tijd in bruikleen heeft gegeven. Samen met Waypoint is beheerstichting De Linde opgericht, waar Akse ook voorzitter van is. De overdracht is nog maar net geweest en nu moeten de verbouwing en verhuizing in goede banen worden geleid, de teams van Manna en Waypoint staan dus een behoorlijke klus te wachten. Ook moeten hier de nodige fondsen voor worden gevonden. De vraag voor Akse was: “op welke plek kan ik de Twenterandse gemeenschap het beste dienen op dit moment?” Het bestuur van Stichting Manna is al wel een tijdje op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar nu de stichting in druk vaarwater zit maakt Akse deze klus graag af. Na overleg met de verschillende stakeholders heeft hij besloten om niet in de CDA fractie plaats te nemen, maar zijn taak binnen de genoemde stichtingen voorlopig voort te zetten. De open gevallen plek wordt daarom nu ingenomen door mevr. Roswitha Uitslag-van Riggelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.