09 april 2017

CDA feliciteert Twenterand met code groen

CDA Twenterand trakteert het gemeentehuis op taart. Dit omdat de gemeente Twenterand van Overijssel een goede beoordeling heeft ontvangen in het kader van het provinciaal toezicht.

Jaarlijks beoordeelt de provincie Overijssel de gemeenten binnen de provincie over het reilen en zeilen binnen de Overijsselse gemeenten. Het gaat daarbij om het toezicht op de financiën, het milieu, de ruimtelijke ordening, informatie en archiefbeheer en de huisvesting van statushouders. In voorgaande jaren gaf de provincie code geel aan Twenterand af omdat een aantal zaken niet goed geregeld waren. Daarom heeft de CDA fractie in april 2016 een motie aan de raad voorgelegd om in 2018 op er voor te zorgen dat Twenterand op code groen zou komen. De provincie Overijssel heeft nu vastgesteld dat Twenterand de zaken in 2017 al op orde heeft. CDA Twenterand is er zeer tevreden en gelukkig mee. Dit omdat code groen al in 2017 is behaald en niet in 2018. Daarom trakteert de CDA fractie het gemeentehuis op maandag 10 april op taart. De CDA fractie wil daarmee haar waardering laten blijken aan de gemeentelijke organisatie, omdat de medewerkers zich in het afgelopen jaar enorm hebben ingezet om de stap van code geel naar code groen waar te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.