26 februari 2018

CDA gaat voor goed wonen in Twenterand

CDA Twenterand heeft in de afgelopen periode samen met inwoners, bouwers, Mijande en makelaars de vraag naar bouwmogelijkheden onderzocht. Ook is daarbij gekeken naar de mogelijkheden die de gemeente Twenterand daarbij biedt. Uit de gesprekken blijkt een groeiende vraag naar zowel koop als huurwoningen. In het CDA verkiezingsprogramma wordt op deze vragen ingespeeld.

Het CDA pleit voor ruimteplannen per kern met voldoende nieuwbouwmogelijkheden. Het aantal te bouwen woningen moet daarbij onderling per kern op elkaar afgestemd worden. Alleen bouwplannen waaraan behoefte is mogen wat het CDA betreft doorgang vinden. De huisvesting van jongeren moet ook goed geregeld worden. Daarbij moet ondersteuning van starters worden voortgezet en uitgebreid. Lijsttrekker Henk Kerkdijk; ‘uit de gesprekken blijkt dat er grote behoefte is aan woonmogelijkheden aan de randen van de kernen. De roep is het grootst in Vriezenveen en wat minder in de andere kernen. Nogal wat bezorgde inwoners hebben daarbij aangegeven bang te zijn dat door gebrek aan nieuwbouwplannen en van betaalbare starterswoningen jongeren wegtrekken uit onze gemeente. Ook blijkt dat er voor jongeren die een inkomen hebben boven de huurtoeslaggrens weinig tot geen aanbod is in de huursector. Daar moeten we dus wat aan doen’. Tijdens de gespreksronde bleek ook dat nogal wat bouwers moeite hebben met de als stroperig en traag ervaren behandeling van bouwplannen vanuit het gemeentehuis. Men geeft daarbij aan dat dit in omliggende gemeenten veel minder het geval is. Dit levert weerstand en frustratie op bij initiatiefnemers van de plannen. Daarom pleit het CDA voor meer klantgerichtheid van de gemeente. Ook kan overwogen worden een door de gemeente afgekeurd plan door een onafhankelijke derde nogmaals te laten beoordelen. Al met al een fors aantal onderwerpen die in de komende periode wat het CDA betreft moeten leiden tot verbetering en vernieuwing. Het CDA gaat er daarbij voor dat mensen plezierig kunnen wonen in onze gemeente. Daarbij moeten de inwoners zich verbonden voelen met hun woonomgeving en daarbinnen met elkaar. Het waardevolle van onze kernen moeten we daarbij samen behouden en waar mogelijk versterken en ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.