06 december 2018

CDA-Twenterand tegen Koopzondag

Tijdens de debatten van 4 december is uitgebreid gesproken over het raadsvoorstel Koopzondag in Twenterand. Dit voorstel is een uitwerking van de recentelijk aangenomen motie zoals deze door de VVD was ingediend. En meerderheid van de raad heeft toen helaas voor dit voorstel gestemd. Het CDA is tegen het instellen van koopzondagen binnen de gemeente Twenterand zoals we dat hebben opgenomen en vastgesteld in het Verkiezingsprogramma 2018-2022.

In het debat werd nogmaals benadrukt dat de verordening geldt voor heel Twenterand, dus voor alle kernen en detaillisten. Dit is zeer bijzonder want de GBT Hammer wethouder Detailhandel en de CU Hammer wethouder Economie hebben ingestemd met de aanpassing van de verordening die een koopzondag in geheel Twenterand toestaat, dus ook voor Den Ham. Ondanks dat er wel mogelijkheden waren om het alleen voor de kern Vroomshoop te doen zoals in de motie was aangegeven.

Op 6 december is er nogmaals over vergaderd en is er als een poging gedaan om dit voorstel niet aan te nemen. Het amendement wat hiervoor de SGP, CDA en CU is ingediend werd echter alleen door een fractielid van de GBT gesteund waardoor het niet gelukt is om het raadsvoorstel af te wijzen.

Een motie om er in ieder geval voor te zorgen dat er een goede en brede evaluatie komt waarbij ook de inwoners nadrukkelijk worden betrokken werd wel door bijna de voltallige raad ( allen de PVV stemde tegen) aangenomen zodat in ieder geval een breed gedragen uitkomst wordt verkregen.

De CDA-fractie heeft duidelijk haar standpunt m.b.t. dit onderwerp kenbaar gemaakt maar een meerderheid van 12 tegen 8 stemmen was toch voor het doorlaten gaan van de Pilot. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.