07 februari 2018

CDA Jongerenafdeling wil een volwassen rol in de politiek

Op 31 januari is het CDJA Twenterand opgericht. Deze jongerenafdeling van het CDA zet zich in voor het laagdrempelig maken van de politiek voor jongeren, maar laat ook een heel eigen geluid horen. De doelgroep van het CDJA Twenterand is de inwoners van Twenterand tot en met 35 jaar. Op de CDA-congressen liet het landelijke CDJA al zien dat zij zich actief inzet voor de belangen van jongeren en nu is het dan ook aan het CDJA Twenterand.

Met maar liefst drie jongerenkandidaten bij de eerste tien op de kandidatenlijst kiest het CDA Twenterand bewust voor verjonging en vernieuwing. Deze kandidaten gaan voor een volwaardige rol in de politiek. Daarnaast zetten zij zich in om een brugfunctie te vervullen naar de jonge inwoners van Twenterand. Het bestuur wordt gevormd door Mayke Smelt (voorzitter), Rutger Wever (secretaris) en Michiel Wiltvank (penningmeester).

Politiek café

Op 8 maart zal het CDJA een politiek café organiseren in Den Ham rondom het thema “maatschappelijk actief als jongere, waarom zou je dat doen?”. Sprekende voorbeelden van jonge mensen die zich inzetten voor de samenleving komen aan het woord en de CDJA-kandidaten vertellen over hun motivatie om de politiek in te gaan. Daarna zullen de deelnemers in groepjes in een “World Café” met elkaar het gesprek aangaan over kansen en belemmeringen om maatschappelijk en/of politiek actief te worden. De avond wordt geleid door Rianca Evers, oud-gemeenteraadslid en oud-CDJA voorzitter.

Meelopen met (schaduw) fractieleden

In het voorjaar, als de kandidaten hun plek hebben gevonden, zullen zij jonge mensen die hiervoor belangstelling hebben uitnodigen om met hen mee te kijken naar het werk van raadsleden (aanmelding hiervoor bij politiek café of via cdjatwenterand@gmail.com). Ze bezoeken bijvoorbeeld een gemeenteraadsvergadering, interviewen raadsleden en worden uitgedaagd om mee te denken over actuele onderwerpen.

Ideeënbox

Om de meningen van jongeren ook tussentijds te peilen, wordt er een emailadres opengesteld, namelijk cdjatwenterand@gmail.com Ook is het CDJA vanaf deze week te vinden op Facebook (www.facebook.com/ cdjatwenterand ) en Twitter @CDJATwenterand en zal regelmatig de meningen van jongeren over actuele onderwerpen en de gang van zaken in de politiek peilen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.