13 maart 2021

CDA maakt zich zorgen om nieuwbouw De Stamper

Het CDA maakt zich zorgen over de selectiecriteria die gehanteerd worden voor het nieuw te bouwen overdekte zwembad de Stamper in Vriezenveen.

De selectieprocedure voor het nieuw te bouwen zwembad is lopende en het CDA kreeg signalen dat bij de selectiecriteria zoals deze nu beschreven zijn geen enkele lokale bouwer in Twenterand zal voldoen aan de gestelde eisen.

Het CDA is van mening dat juist de lokale aannemers als eerste de kans moeten krijgen om een dergelijke bouw te realiseren; zij zorgen immers voor werkgelegenheid in de gemeente en zijn betrokken.  Het CDA heeft daarom de volgende vragen voor het college:

 

  1. Klopt het dat een extern bureau deze aanbesteding doet en zo ja, waarom is hier voor gekozen?  Afspraak is toch dat er geen (dure) externe bureaus meer zouden worden ingeschakeld?
  2. De primaire criteria die gesteld worden sluiten in eerste instantie niet alle lokale aannemers uit, echter als gekeken wordt naar de binaire criteria kan naar ons inzicht geen enkel bouwbedrijf uit Twenterand hieraan voldoen. Waarom hanteert de gemeente een dusdanige criteria waardoor de bouwers uit de gemeente afvallen terwijl enige lokale bestudering van kennis-en kunde van die bedrijven dit mogelijk had kunnen voorkomen.
  3. Bij de bouw van de brede school in Westerhaar kwam uiteindelijk een niet Twenterandse aannemer (WBC, die tijdens de bouw ook nog failliet ging) als bouwer uit de bus, terwijl geen enkele lokale aannemer na de voorselectie nog in de race was. Dit doordat de gemeente verzuimde de lokale aannemer te beschermen.  Is dit met deze selectieprocedure ook aan de orde? Graag een toelichting op het antwoord. 
  4. Was het niet raadzaam geweest om het zwembad in een vorm van dialoogsessie aan te besteden? Dan hadden we meer zicht gehad op wat bedrijven kunnen inbrengen aan expertise en lokale betrokkenheid

 

CDA fractie gemeente Twenterand

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.